Geroji naujiena

Evangelija (Lk 7, 24–30)

    Jono pasiuntiniams nuėjus, Jėzus pradėjo kalbėti minioms apie Joną:
    „Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? Bet ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus?  Aure tie, kurie ištaigingai vilki ir prabangiai gyvena, yra karaliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote pamatyti? Ar pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo. Jis yra tasai, apie kurį parašyta: ‘Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią’.
    Sakau jums: tarp gimusių iš moters nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias Dievo karalystėje didesnis už jį.
    Jį išgirdusi, visa tauta, taip pat ir muitininkai, išpažino Dievo teisingumą ir krikštijosi Jono krikštu. Tik fariziejai ir Įstatymo žinovai, nesiduodami jam krikštyti, sau pavertė nieku Dievo nutarimą“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *