Šventųjų pasaulis

Šv. Eustachija Kalafato

1434 m. kovo 25 d., Didįjį ketvirtadienį turtingoje Mesinos (Si­cilija) pirklių šeimoje gimė duktė Esmeralda (Smeralda Calafato, 1434–1485). Jos mama, priklausiusi Pranciškonų tretininkų ordinui, rūpinosi religiniu dukters auklėjimu. Vizijoje išvydusi Nu­kryžiuotąjį, mergina nusprendė stoti į klarisių vienuolyną. Jos bro­liai grasino padegti vienuolyną, jei Esmeralda nepersigalvos. Bet švelnumu ir kantrybe pasieksi daugiau nei grasinimais. Esmeralda tapo seserimi Eustachija. Nuo tada jos kelias buvo asketiškas, ji miegodavo ant žemės ir daug atgailaudavo. Norėdama gyventi taip tyrai, kaip pirmosios Klaros sekėjos, įsteigė naują griežtesnės regulos vienuolyną Monteverdžine. Ten ilgai adoruodavo Šven­čiausiąjį Sakramentą, parašė knygą apie Kristaus kančią. „Mano dukros, laikykite Nukryžiuotąjį savo Tėvu, ir jis jus visko išmo­kys“, – ištarė ji prieš mirtį.Eustachija nieko taip netroško, kaip tik pažinti Kristų – Nukry­žiuotąjį; tegul jos užtariami didele meile pamilsime kryžių, per prisikėlimą atveriantį gyvenimo kelią.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *