Šventųjų pasaulis

Šv. Ragenfreda

Denano vienuolyno ant Šeldės kranto Šiaurės Prancūzijoje įkū-rėjos Ragenfredos vardas žinomas tik dėl Kambrė (Cambrai) vys-kupijoje išlikusio jos kulto. Keletą užuominų apie jos istoriškumą pateikia tik bėgant amžiams sukurtos legendos. Spėjama, kad ji buvo frankų aristokratų dukra – mat galėjo įkurti vienuolyną. Pa-sakojama, kad jo būta dvigubo: Švč. Dievo Motinai skirtajame gy-venusios moterys, o Šv. Martyno vienuolyne – vyrai. Tikėtina, kad VIII a. pabaigoje (apie 780 m.) Ragenfreda išmintingai vadovavo šv. Augustino kanauninkėms, kurios po normanų antpuolio kurį laiką buvo tapusios benediktinėmis. Bažnyčios Ragenfredai skiria-mas kultas skatina mus gerbti jos šventumą – pasiryžimą, dariusį įspūdį jos amžininkams, sekti Kristumi.Viešpatie, vainikuodamas šventuosius tu vainikuoji savo dova-nas; tegul nuolankus Ragenfredos gyvenimas padeda mums gy-venti visokeriopai atsiliepiant į tavo meilę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *