Šventųjų pasaulis

Pal. Pranciška Trejė

Ramus Pranciškos Trejė (Françoise Tréhet, 1756–1794) gyvenimas prabėgo gražiajame Luaros krašte, netoli Ponmeno (Pontmain), kuriame vėliau (1871 m. sausio 17 d.) apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Įstojo pas Evrono Dievo Motinos Gailestin-gumo seseris (lot. Congregatio Sororum Caritatis Dominae Nostrae), čia turėjo įvairias pareigas, o vėliau persikėlė į Sen Pjer de Landą (Saint-Pierre-des-Landes). Kartu su savo bičiule, sese-rimi Joana Veron (Jeanne Véron), mokė kaimo vaikus ir slaugė ligonius. Paskelbus Civilinę dvasininkijos konstituciją, taikomą ir vienuoliams, abi griežtai atsisakė duoti priesaiką. Į Ernę atvykusi Revoliucijos komisija iššukavo visą apylinkę, ieškodama maišti-ninkų. Abi moterys buvo suimtos. Pranciška apkaltinta pagalbos sergantiems kunigams bei šuanams (šuãnai – Šiaurės vakarų Prancūzijos valstiečiai rojalistai) teikimu. Po trumpo teismo atsi-dūrė ant ešafoto.Viešpatie, tu neišskiri nė vieno ir kiekvienam duodi tai, ko jam reikia; Pranciškai užtariant, leisk be jokių išlygų tarnauti kiekvie-nam stokojančiam.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *