Šventųjų pasaulis

Pal. Klemensas Augustas fon Galenas

Klemensas Augustas (Clemens August Graf von Galen, 1878–1946), vadintas „Miunsterio liūtu“, kuo griežčiausiai smerkė neopagoniškos nacionalsocializmo ideologijos nežmoniškumą. Paskirtas Miunsterio vyskupu tuo pačiu metu, kai į valdžią atė-jo Hitleris, nuo 1935 m. gavėnios kritikavo nacių pasisakymuose aukštinamą rasizmą. 1936 m. panaikino sprendimą pašalinti iš mokyklų religinius simbolius. 1941 m. priešinosi proto negalią turinčių asmenų eutanazijos planui ir „kitos rasės žmonių“ naiki-nimui. Už tai valdžia deportavo jo vyskupijos kunigus. Stovėda-mas priešais sugriautą katedrą prisipažino: „Aš kalbėjau vardu tūkstančių žmonių, kurie buvo įsitikinę, […] kad tik statydama ant krikščionybės pamato mūsų vokiečių tauta gali būti tikrai vieninga ir siekti palaimintos ateities.“Sektinas narsumo pavyzdys Klemensas mums rodo pasipriešini-mo esamoms ideologijoms kelią; Viešpatie, leisk, kad gyventume tiesoje, nesileisdami į kompromisus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *