Šventųjų pasaulis

Pal. Klara Bozata

Apvaizda pasirūpino, kad Dina Bozata (Dina Bosatta, 1858–1887) savo gyvenimo kelyje sutiktų tėvą Aloyzą Guanelą (Luigi Guanella). Dina buvo įstojusi į kanosiečių vienuolyną, bet naujokių magistrė nusprendė, kad Dina pernelyg skrupulinga, tad merginai teko grįžti namo. Tuo metu jos parapijos klebonas, įkvėptas kunigo Bosko, atidarė našlaičių namus ir savaitinius vaikų priežiūros namus, kuriuos ketino pavadinti „Dieviškosios Apvaizdos namuku“. Jis pasikvietė Diną, nes įžvelgė joje troškimą gyventi veikliąja meile, ir drauge jiedu įkūrė Apvaizdos Švenčiau­siosios Marijos dukterų kongregaciją (lot. Congregatio Filiarum a Sancta Maria Providentiae). Taip Dina tapo seserimi Klara. Su seserimis ji lankydavo parapijos vargšus, stengėsi jiems padė­ti ir materialiai, ir dvasiškai, dalydavosi tikrai negausiais jaunos bendruomenės turtais. Būdama vos 29 metų Klara mirė nuo tu­berkuliozės.Viešpatie, Klara visiškai atsidavė tau, tarnaudama tavo myli­miems vargšams; duok mums budrų žvilgsnį, idant atpažintume ir palengvintume aplinkinių vargą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *