Šventųjų pasaulis

Šv. Magdalena iš Nagasakio

Nuo XVI a. pabaigos Japonijoje nesiliovė krikščionių persekio-jimai. 1633 m. valdytojas Tokugava Jemitsu paskelbė įsakymą krikščionybę sunaikinti. Magdalena matė savo tėvus mirštant kankinių mirtimi. Ji pati, būdama dominikonų tretininkė, akty-viai bendradarbiavo su dominikonų ir augustinų vienuoliais misi-onieriais. Suėmus jos dvasios tėvą dominikoną Hiacintą Jordaną Ansalonę (Giacinto Giordano Ansalone) ji pasidavė pareigūnams ir prisipažino esanti krikščionė. Žiauriai kankinta, iškybojo kartu-vėse trylika dienų, kol mirė 1634 m. spalio 15 d. „Savo kentėjimais ir didvyriška mirtimi [kankiniai] liudija tikėjimą Kristaus išgany-mo žinia, kuri juos pasiekė per apaštalų iš kartos į kartą skelbiamą žinią“ (šv. Jonas Paulius II).Magdalena neatsisakė jai pasitaikiusio kryžiaus; Viešpatie, iš-mokyk mus save dovanoti sekant tavo atvaizdu, kad augtume šventumu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *