šventųjų pasaulis

Pal. Achilas Puchala ir Hermanas Stempenis

Lenkijoje gimęs Juozapas (Józef Puchała, 1911–1943) 1927 m. įstojo į Lvovo pranciškonų konventualų vienuolyną ir pa-sivadino Achilu. Po kunigystės šventimų išsiųstas į Gardiną, paskui į Ivenčiaus ir Peršojų parapijas, nes naciams areštavus daug dvasi-ninkų labai trūko kunigų. Karolis (Karol Stępień, 1910–1943) užaugo nepasiturinčioje šeimoje Lodzėje, įstojo pas Lvovo pran-ciškonus konventualus, pasivadino Hermanu ir išvyko studijuoti į Romą, 1937 m. įšventintas kunigu. Išsiųstas į Radomską, paskui į Vilnių. 1940 m. Pinsko vyskupas paprašė jo padėti kunigui Pu-chalai jo parapijoje. Kai Gestapas ėmėsi represijų ir pradėjo suimi-nėti kaimo gyventojus, nė vienas kunigas nepabėgo, nes „ganytojas negali palikti savo kaimenės“. Buvo sušaudyti ant šieno kupetos, kurią kareiviai paskui padegė.Viešpatie, tu nenorėjai, kad Juozapas Achilas ir Karolis Herma-nas paliktų savo parapijiečius vienus nelaimėje; leisk, kad perse-kiojamieji išsaugotų tvirtą tikėjimą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *