Šventųjų pasaulis

Šv. Kryžiaus Paulius

Paulius Danei gimė 1694 m. Ovadoje, Italijoje. Labai anksti pa-juto potraukį kontempliuoti Jėzų ir evangelizuoti kaimus. 1720 m. jis pasitraukė į vieną atsiskyrėlio buveinę, kur griežtai marinosi ir gavo ypatingų mistinių malonių. Jis sukūrė „Basųjų Kryžiaus ir Jėzaus Kančios dvasininkų“ regulą (šie dvasininkai vėliau imti va-dinti pasionistais) ir iš Aleksandrijos vyskupo priėmė šios vienuo-lijos nario abitą. 1726 m. įšventintas kunigu, ėmė pamokslauti su misijomis keliaudamas po visą Italiją. Popiežius, prieš patvirtindamas pernelyg griežtą vienuolijos regulą, turėjo ją sušvelninti. Trys pamatiniai jos principai yra šie: vidinės maldos dvasia, vienuma ir neturtas. Paulius tada tapo Kryžiaus Pauliumi. Iš šio dvasingu-mo radosi ir kontempliatyvi moterų vienuolija, malda palaikanti misionierišką brolių veiklą. Šv. Kryžiaus Paulius mirė Romoje, su-laukęs 81 metų, matydamas, kaip pasionistai išplito visoje Italijoje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *