Šventųjų pasaulis

Pal. Tomas Elis

Puikusis Šerbūro mokyklos dėstytojas, pedagogas ir gramatikos žinovas Tomas Elis (Thomas Hélye, apie 1185–1257 m.), neti-kėtai užkluptas sunkios ligos, vos nesibaigusios mirtimi, permąstė gyvenimą ir žengė gilaus atsivertimo keliu. Palikimą perleido bro-liui, savo gyvenimo kryptimi pasirinko maldą ir askezę, taikyda-mas savo kūnui rimtus išbandymus. Pajutęs pašaukimą į kuni-gystę jis, prieš pasinerdamas į teologijos studijas Paryžiuje, leidosi į piligriminę kelionę į Romą. Įšventintas kunigu, dvidešimt dvejus metus buvo uolus misionierius Kutanso ir Avranšo (Prancūzija) vyskupijose. Dėl to, kad gerai pažinojo aplinką, turėjo pedagogo gyslelę, pasižymėjo dvasiniu įžvalgumu ir asmeniniu pamaldumu, buvo autentiškas Evangelijos atnešto išgelbėjimo liudytojas. Para-pijos pasitikdavo jį šaukdamos: „Štai Dievo žmogus!”Viešpatie, tu norėjai, kad Tomas tarnautų tau kilniaširdiškai; tegul jo užtariami suprasime, kaip svarbu nenuilstamai tarnauti Evangelijai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *