Šventųjų pasaulis

Pal. Alfredas Ildefonsas Šusteris

Romoje gimęs Alfredas (Alfredo Ludovico Schuster, 1880–1954) mokėsi Šv. Pauliaus už sienų benediktinų mokykloje, tada tapo benediktinų vienuoliu, pasivadino Ildefonsu ir 1900 m. davė įžadus. Po studijų Šv. Anzelmo institute 1904 m. gavo kunigystės šventimus. 1908 m. tapęs abatu, palaikė ryšius su Romos žydų bendruomene ir prisidėjo prie pirmojo nesėkmingo bandymo iš Didžiojo penktadienio liturgijos išbraukti frazę „išdavikus žydus“. 1929 m. paskirtas Milano arkivyskupu, sudėtingu fašizmo laiko-tarpiu užtikrintai ir švelniai bei tvirtai vadovavo savo vyskupijai, smerkdamas rasinius įstatymus kaip ereziją. Žavėdamasis savo pirmtaku šv. Karoliu Boromiejumi organizavo sinodus, reforma-vo seminarijas, ypač rūpinosi liturgija ir kt. Išvargęs pasitraukė į Venegoną, kur ramiai mirė.Viešpatie, tu paruošei Ildefonsą, kad jis, tarnaudamas Baž-nyčiai, tarnautų tau; tegul, jam užtariant, vyskupai visiškai atsiduoda atvirumo ir vienybės tarnystei.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *