Šventųjų pasaulis

Pal. Arnoldas Rešas

Labai aiškiai vedamas Šventosios Dvasios ir Mergelės Marijos, paprastas Šarlevilio (Prancūzija) vežikas Žiulis Nikolia Rešas (Jules-Nicolas Rèche, 1838–1890 m.), kuriam didžiai patikdavo katechezės užsiėmimai, 1862 m. įstojo pas Krikščioniškų mokyklų brolius ir pasivadino broliu Arnoldu. Mokytojavo Reimso kolegi-joje, ten žibėjo savo pedagoginiu talentu, tačiau jam labiausiai rū-pėjo jaunus žmones mokyti tikėjimo tiesų, juos katechizuoti ir vesti pas Kristų. Per 1870 m. karą jis su tuo pačiu uolumu gydė ir guodė abiejų stovyklų sužeistuosius ir gavo bronzinį kryžių. 1877 m. pa-skirtas noviciato vadovu atsidėjo būsimų vienuolių rengimui. „Ra-mybės, apdairumo, šviesos ir tylos brolis Arnoldas sėmėsi iš jame nuolat esančios Šventosios Dvasios“ (šv. Jonas Paulius II).Kantrusis ugdytojas Arnoldas gavo iš tavęs, Viešpatie, malonę pa-klusti tavo gyvybės Dvasiai; tegul jis parodo mums, kaip atsiduoti Dvasiai, kuri yra gyvybė ir meilė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *