Šventųjų pasaulis

Pal. Salvatorius Lilis ir septyni jo draugai

Italijoje gimęs Salvatorius Lilis (Salvatore Lilli, 1853–1895), su-laukęs 17 metų, Romoje įstojo pas pranciškonus. Jis išvyko stu-dijuoti į Betliejų, vėliau į Jeruzalę, 1878 m. buvo įšventintas ku-nigu. Dvejus metus pragyvenęs šventose vietose, buvo išsiųstas misijon į mažąją Armėniją, priklausiusią Osmanų imperijai. Ten tėvas Lilis klausydavo išpažinčių ir dalydavo Komuniją daugybei žmonių. Jis gerai sutarė ir su turkais musulmonais, ir su armėnais ortodoksais bei katalikais. 1894 m. buvo paskirtas parapijos kle-bonu ir prieglaudos vadovu. Kitais metais turkai, padedami kur-dų, surengė armėnų žudynes. Tėvui Liliui patarė bėgti, bet jis at-sisakė: „Ten, kur avys, turi pasilikti ir ganytojas.“ 1895 m. lapkričio 22 d. jį ir dar septynis armėnų katalikus sulaikė policija. Verčiami atsižadėti tikėjimo, jie nesutiko ir buvo žiauriai nužudyti. Jų kū-nus sumetė į laužą.Tavo galia, Viešpatie, atsiskleidžia žmogaus silpnume; suteik ir mums, kaip Salvatoriui ir jo draugams, reikiamų jėgų pri-imti kryžių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *