Šventųjų pasaulis

Pal. Juozapas Ksaveras Gorosteracu

Ispanijos pilietinio karo metu milicijos areštuotas redemptoristas Juozapas Ksaveras Gorosteracu (José Javier Gorosterratzu Jauna-rena, 1877–1936 m.) atleido savo budeliams. Aukštos kultūros žmogus, filosofijos ir istorijos profesorius Burgose ir Astorgoje, filo-sofijos vadovėlio ir istorijos veikalų autorius. Jis gyveno Pamplonos, Madrido ir Kuenkos bendruomenėse. Ruošdavo pamokslus liau-dies misijoms, labai domėjosi vietos kultūromis, pamokslus saky-davo ir baskų, ir kastilų (ispanų) kalbomis. Savo kongregacijoje garsėjo ir kaip dvasinis vadovas, ir kaip pamokslininkas. Suimtas Kuenkos seminarijoje, sušaudytas kapinėse su broliu Viktoru, ku-ris sušukęs: „Žmonės negali mums padaryti nieko, kas netarnauja Dievui ir neįgyvendina slėpiningų Dievo planų.“Juozapas Ksaveras pasitelkė savo aukštą kultūrą, kad žmonės labiau suprastų tikėjimą; Viešpatie, leisk, kad tie, kurie skelbia Evangeliją, visada gilintų savo žinias.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *