Šventųjų pasaulis

Šv. Gerardas, abatas

Karolingų imperijos žlugimas IX a. pabaigoje pažadino grobi-kiškus normanų kėslus ir paspartino dvasininkijos nuosmukį. To-kiam visuotiniam pakrikimui priešinosi vienuoliai, skleisdami at-sinaujinimo ir pertvarkos dvasią. Vienas tokių buvo šv. Gerardas (apie 895–959 m.). Kilmingas riteris, pasitraukęs iš Namiūro karališkojo dvaro, ruošėsi vienuolystei Šv. Dionizo (Saint­Denis) benediktinų vienuolyne ir maždaug 919 m. Bronjėje (Brogne, Bel-gija) įsteigė vienuolyną, – apie jį garsas sklido toli už Flandrijos ribų. Jis ragino grįžti prie šv. Benedikto regulos, derinusios maldą ir darbą (Ora et labora), taip pat prie neturto dvasios. „Argi vienuo-lių turtų kaupimas nėra sielos raupsai?“ – atkirsdavęs tiems, kurie jam siūlydavę aukso ir sidabro.Nieko nepaisydamas Gerardas pasirinko ištikimai tarnauti tau, Viešpatie; tegul jis nurodo mums ištikimybės kelią, kai esame bandomi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *