Šventųjų pasaulis

Pal. Eugenija Ravasko

Našlaitę iš Milano Eugeniją Ravasko (Eugenia Ravasco, 1845–1900) augino dėdės ir tetos. Labai anksti ji ėmė rodyti meilę Eucharistijai. Būdama aštuoniolikos suvokė, kad yra šaukiama į vienuolinį gyvenimą, nors artimieji dvejojo. 1868 m. ji įkūrė Švč. Jėzaus ir Marijos Širdžių dukterų kongregaciją, kurios misi-ja – „daryti gera“, ypač tarp jaunimo. Ji parengė bendrojo ugdymo programą, apimančią tiek praktinį, tiek dvasinį jaunuolių pasi-rengimą gyvenimui. 1878 m. atidarė mokyklą moterims, kurioje buvo rengiamos mokytojos krikščionės. Bendradarbiaudama su kunigais rengė rekolekcijas ir misijas liaudžiai, džiūgavo matyda-ma, kaip vyrai ir moterys atsigręžia į Dievą. Mirė po sunkios ligos.Viešpatie, tu leidai Eugenijai suprasti ugdymo svarbą; tegul jos užtarimu mokytojai sugeba suteikti jaunimui tokį išsilavini-mą, kuris apimtų visas g yvenimo sritis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *