Šventųjų pasaulis

Šv. Angelas Akrietis

Iš savo gimtosios Kalabrijos Angelo d’Acri (tikr. Luca Antonio Falcone, 1669–1739 m.) perėmė atšiaurų ir nepalenkiamą cha-rakterį, dėl kurio jis du kartus paliko kapucinų naujokyną. Įšven-tintas kunigu tapo taikos nešėju Pietų Italijoje, kurią per trisdešimt aštuonerius metus apkeliavo nuo vieno jos krašto iki kito. Supran-tama paprastiems žmonėms kalba aiškino apie „nukryžiuotą ir nuogą Kristų“ per gavėnią, dvasines pratybas ar liaudies misijas ir ilgas valandas praleisdavo klausydamas išpažinčių. Kartą vienas studentas viešai jį įžeidė, apkaltindamas prieštaravimu Dekartui: „Jūs esate neišmanėlis, vargšas beraštis brolis.“ Bet broliai jį vertino ir išsirinko savo gvardijonu, vėliau – ir provincijolu. Vykdydamas atsakingas pareigas jis niekam nebuvo šališkas ir visada pasiren-gęs atleisti.Norėdamas paskelbti mūsų išganymo paslaptį, Angelas ieškojo paprastų, širdį jaudinančių žodžių; duok mums, Viešpatie, kal-bėti apie tave visu mūsų gyvenimu ir per mūsų meilės gestus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *