Šventųjų pasaulis

Pal. Kristoforas Kaorietis

Kristoforas (Christophe de Romagne, 1172–1272), iš Roman-jės (Romagne, Prancūzija) kilęs šv. Pranciškaus sūnus, prie Ne-turtėlio prisijungė vėlai – būdamas keturiasdešimties. Prieš tai jis darbavosi kaip parapijos kunigas, bet pasitraukė iš pareigų ir par-davė savo turtą, norėdamas sekti Kristumi Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu. Neklastingas tarsi balandis, labai nuolankus, beribės užuojautos bet kokiai kančiai ir nelaimei žmogus 1217 m., Ordi-nui vis labiau įsigalint krikščioniškame pasaulyje, buvo pasiųstas į Akvitaniją, kad ten įkurtų naują brolių bendruomenę. Apsigyve-nęs Kersi (Quercy) mieste apvaikščiojo Kaoro regioną, skelbda-mas Evangeliją, darydamas stebuklus ir gydydamas ligonius bei raupsuotuosius. 1226 m. spalio 3-ąją regėjime matė Pranciškaus mirtį, apie kurią pranešė savo broliams. Mirė būdamas šimtametis Kaoro vienuolyne.Viešpatie, tu leidai Kristoforui gyventi nuolankų ir neturtingą, pa-našų į tavąjį, gyvenimą; tegul jis padeda mums ieškoti Karalystės ir jos teisingumo, kad gyventume džiaugsmingai ir ramiai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *