Šventųjų pasaulis

Pal. Vincentas Grosis

Dvidešimt ketverių kunigu įšventintas Vincentas (Vincenzo Grossi, 1845–1917 m.) paskirtas netoli Kremonos, į Lombardiją (Italija), į dvi dėl labai aktyvaus protestantų apaštalavimo ištuš­tėjusias parapijas. Šiai vietai reikėjo atsidavusio, kupino meilės ir užsidegimo ganytojo – tokio kaip Vincentas. Jėgų sekti Kristumi jis sėmėsi svarbiausią vietą skirdamas maldai ir Eucharistijos šventi­mui – vaisingiems bet kokio apaštalavimo šaltiniams. Ypatingai rūpindamasis vaikų ir jaunimo ugdymu 1885 m. įsteigė pirmąją Oratorijos seserų (lot. Institutum Filiarum Oratorii) bendruo­menę, atėjusią į pagalbą mergaitėms. Tėvas Grosis prašė, kad jos gyventų šventai ir džiaugsmingai – sekdamos jiems šventuoju glo­bėju paskirto Pilypo Nerio pavyzdžiu. Prieš mirdamas yra ištaręs: „Kelias jau pramintas, man reikia ten eiti.“Maitindamasis stipriųjų Duona Vincentas žengė rūpinimosi ki­tais keliu; Viešpatie, tegul jam užtariant gyvensime tavo akivaiz­doje, kad uoliau tarnautume savo broliams ir seserims.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *