Šventųjų pasaulis

Pal. Marija Rožė Diurošė

Kanadietė Eulalija Melanija Diurošė (Eulalie Mélanie Du-rocher, 1811–1849 m.) sugebėjo išlaukti Dievo valandos, kad galėtų panaudoti savo išskirtinį pedagogės talentą tarnaudama „labiausiai apleistoms sieloms“. Šeimoje ji išmoko maldos, tar-nystės ir dosnumo. Mirus motinai, ėmė patarnauti savo broliui Teo filiui, šv. Mato parapijos kunigui, Belioj (Beloeil) mieste netoli Monrealio. Rūpindamasi namų ūkiu toliau ieškojo savojo kelio. Matydama, kaip trūksta mokyklų vaikams iš nepasiturinčių šei-mų – neskaitant Kvebeko ir Monrealio, – palaikoma arkivysku-po ir vadovaujama iš Marselio atvykusio Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos oblato, kartu su trimis bendramintėmis 1843 m. įsteigė Švč. Jėzaus ir Marijos Vardų seserų vienuoliją (lot. Congregatio Sororum a SS. Nominibus Iesu et Mariae), kuri rūpinosi švietimu. Motina Marija Rožė mirė sulaukusi 38-erių, per savo gimimo dieną, jau įkūrusi keturias bendruomenes ir ati-dariusi keturias mokyklas.Viešpatie, tau patiko Marijos Rožės gyvenimas, atiduotas patar-nauti kitiems; tegul ji atveria mūsų akis, idant pamatytume savo amžininkų kančias ir mokėtume jiems nuolankiai tarnauti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *