Evangelija šiandien

Evangelija Jn 19, 25–34

Anuo metù prie Jė́zaus krỹžiaus stovė́jo jo mótina, jo mótinos sesuõ,
Marìja Klopiẽnė ir Marìja Magdaliẽtė. Pamãtęs stóvinčius mótiną ir mýlimąjį
mókinį, Jė́zus tãrė mótinai: „Móterie, štaĩ tàvo sūnùs!“ Paskuĩ tãrė mókiniui:
„Štaĩ tàvo mótina!“ Ir nuo tos valandõs mokinỹs pasìėmė ją pas savè.
Tadà, žinódamas, jog vìskas įvýkdyta, ir kad išsipìldytų Rãštas, Jė́zus
tãrė: „Trókštu!“
Tenaĩ stovė́jo iñdas, pìlnas pérrūgusio vỹno. Jie pakė́lė ant yzopo vytẽlės
kempìnę, pamirkýtą vynè, ir prìnešė prie jo lū́pų. Paragãvęs to vỹno, Jė́zus
tãrė: „Àtlikta!“ Ir, nuléidęs gálvą, atìdavė dvãsią.
Kadángi bùvo Prisirengìmo dienà ir žỹdai nenorė́jo, kad kū́nai lìktų ant
krỹžiaus per šãbą, – nes tas šãbas bùvo didelės šve ̃ ñtės dienà, – jie prãšė
Pilòtą, kad nukryžiúotiesiems bū́tų suláužyti blauzdìkauliai ir kū́nai nuimtì.
Tad atėjo kare ̃ ĩviai ir suláužė blauzdàs vienám ir antrám, kuriẽ bùvo su juo
nukryžiúoti. Priėję prie J ̃ ė́zaus ir pamãtę, kad jis jau mìręs, jie nebeláužė jam
blauzdų̃, tik v�enas kareĩvis �etimi pérdūrė jam šóną, ir tuojaũ ištekė́jo kraũjo
ir vandeñs

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *