Kūryba

Dinozaurėjanti Europa

Prieš beveik 20 metų parašiau knygą apie Europos ateitį. Šiandien ta ateitis yra dabartis, o gal jau ir praeitis. Daug mano, deja, neoptimistinių pranašysčių išsipildė. Įdomu paskaityti…. Čia niekas nepakeista nuo 2002 metų…

Rudolfas Džiulianis – buvęs Niujorko meras sunkiu Amerikai rugsėjo 11-os metu, dabar prezidento Trumpo bendražygis – savo knygoje pasakoja apie tai, kaip tampama lyderiu netikėtose situacijose, kaip lyderystė palaikoma ir puoselėjama. Naudinga skaityti ir permąstyti. Tai beje, buvo mano pirmoji išversta didelė knygą. Iki šiol esu dėkingas leidyklai Eugrimas už padrąsinimą.

Tai knyga apie pasaulio ateitį. O ji, kaip jau šiandien matome, nebūtinai turi būti šviesi. Bet ji visada – mūsų svajonė.