Šventųjų pasaulis

Šv. Mucianas Marija Vijo

Belgijoje, Melė (Mellet) gimęs Liudvikas Juozapas Vijo (Louis­Joseph Wiaux, 1841–1917) penkiolikos pradėjo Krikščioniškų mokyklų brolių naujokyną Namiure, ten gavo Muciano Marijos vardą. 1859 m. atvyko į Malonės (Malonne) mokyklą, kur tarna­vo iki gyvenimo pabaigos. Neturėdamas jokių ypatingų gebėjimų, Mucianas Marija buvo apdovanotas didvyriškumui prilygstančiu klusnumu regulai. Ilgus metus be ypatingo talento, bet nepraras­damas ūpo mokė muzikos ir piešimo. Gavęs leidimą eiti į kaimy­nystėje esančią vargšų mokyklą mokyti vaikus katekizmo, parodė neeilinį uolumą, atskleisdamas vaikams tikėjimo lobius. Energijos sėmėsi nuolat gyvendamas Dievo akivaizdoje, dažnai ir ilgam užsukdamas į koplyčią, melsdamasis rožinį, kad jaunuoliai jį net praminė „nuolat besimeldžiančiu broliu“.Viešpatie, tu suteikei Mucianui Marijai potraukį maldai, kurioje jis susitikdavo tave; leisk, kad mes savo laimės ieškotume vien ta­vyje, o malda taptų mūsų gyvenimo centru.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *