Šventųjų pasaulis

Šv. Magdalena Morano

Kilminga, tačiau neturtinga pjemontietė Kotryna (Caterina Morano, 1847–1908) po tėvo mirties tapo namų audėja. Pus-brolio kunigo lėšomis įgijusi išsilavinimą, savo parapijos kunigo prašymu, nors buvo vos keturiolikos, sutiko rūpintis senelių prie-glauda. Tapusi mokytoja ir norėdama būti vienuole, ji kreipėsi į kunigą Boską, kuris nukreipė ją pas Marijos Krikščionių Pagalbos dukteris (lot. Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis). Čia ji tapo seserimi Magdalena. Labai greitai įvertinta dėl pedagoginio talento gaudavo atsakingas pareigas. Išsiųsta į Siciliją, per dvide-šimt šešerius metus atidarė devyniolika vienuolinių namų, dvylika globos įstaigų, šešias mokyklas, penkis vaikų darželius ir kt. Jos veiklumo paslaptis glūdi nuolatiniame vienijimesi su mylimuoju Viešpačiu, tarnaujant patiems didžiausiems vargdieniams. „Nie-kas neturi užgesinti krikščioniškos drąsos veikti dėl gėrio, kad ir kiek tai kainuotų.“Viešpatie, Magdalena išgirdo tavo kvietimą ir atsiliepė į jį visa širdimi; tegul ji padeda atpažinti mums skirtą pašaukimą Baž-nyčioje ir pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *