Šventųjų pasaulis

Šv. Dovydas Uribė Velaskas

Dovydas (David Uribe Velasco, 1888–1927) gimė Buenavista de Kueljare, Meksikoje. 1913 m. buvo įšventintas kunigu. Žuvo nuo revolverio šūvio į pakaušį. Šv. Jonas Paulius II jį drauge su kitais draugais kankiniais kanonizavo 2000 m. gegužės 21 d. Per kanonizacijos Mišias popiežius kalbėjo: „Jie – brangus paveldas, Meksikos žemėje įsišaknijusio tikėjimo vaisius. Šis tikėjimas, pra­sidedant trečiajam tūkstantmečiui, turi būti išsaugotas ir atgaivin­tas, kad ir jūs galėtumėte likti ištikimi Kristui ir jo Bažnyčiai, kaip buvote praeityje. […] Po sunkių išmėginimų, kuriuos teko patirti Bažnyčiai Meksikoje tais nelengvais laikais, meksikiečiai krikščio­nys, padrąsinti šių kankinių liudijimo, šiandien gali gyventi taikiai ir darniai, perduodami visuomenei evangelinių dorybių lobyną.“ Viešpatie, tu pašaukei Dovydą vienytis su tavimi kunigystėje; te­gul jis užtaria Meksikos žmones, idant klestėtų taika ir teisingu­mas, už kuriuos jis atidavė savo gyvybę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *