Šventųjų pasaulis

ŠV. PIJUS V, POPIEŽIUS

Popiežius Pijus V (Antonio Michele Ghislieri, 1504–1572) gimė Italijoje, Pjemonte, labai neturtingoje šeimoje. 1521 m. tapo dominikonu, studijavo teologiją Bolonijoje, Genujoje, tapo kunigu, dėstytoju, inkvizitoriumi. Uolus, sumanus, įtaigus ganytojas. Po konflikto su popiežiumi paskirtas vyskupu į Mondovi, kur daug protestantų grąžino į katalikybę. 1566 m. išrenkamas popiežiumi. Per šešerius metus iš esmės pertvarkė Bažnyčią, jo iniciatyva pa­rengtas, paskelbtas ir į daugybę kalbų išverstas naujas katekizmas, brevijorius, mišiolas. Statydino bažnyčias, seminarijas, mokyklas, ligonines, prieglaudas. Karštai mylėjo Bažnyčią ir Mergelę Mariją, skatino kalbėti rožinį. Šventuoju paskelbtas 1712 m.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *