Šventųjų pasaulis

Pal. Tomas Orvjetietis

Italijoje netoli Orvjeto (Umbrija) gimęs Tomas (Tommaso da Orvieto, apie 1270–1345) labai mylėjo Mergelę Mariją. Jis susi-rado Marijos tarnų (servitų) bendruomenę. Ši XIII a. Florencijoje gimusi kongregacija pasižymėjo pamaldumu Marijai, vienuoliai rūpinosi ligoniais ir vargšais. Tomas apsivilko abitą, bet iš nuolan-kumo troško likti paprastas brolis konversas. Šis išsilavinęs jaunuo-lis padėdavo išmaldos prašančiam broliui, jie drauge elgetaudavo, prašydami aukoti bendruomenei. Pasakojama, kad viena neturtin-ga ir ligota (arba, pasak kitos versijos, nėščia) moteris sausio mėne-sį pasisakė Tomui, kad labai norėtų šviežių figų. Ir jis, kaip tikras brolis ir tikintysis, nuėjo į sodą ir ten surado tris nuostabias figas. Tomui mirus, jo perėjimą į amžinybę nušvietė Mergelė Marija.Tomas prisirišo prie tavo, Viešpatie, Motinos, kad iš jos mokytųsi vykdyti tavo valią; tegul jis mus palaiko, kai mums sunku supras-ti tavo kvietimus ir nuolankiai į juos atsiliepti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *