Šventųjų pasaulis

Šv. Ignotas Klemensas Delgadas

Užaugęs labai pamaldžioje krikščionių šeimoje Ignotas (Igna-cio Clemente Delgado Cebrián, 1762–1838) įstojo pas domini-konus ir 1785 m. išvyko į misiją Filipinuose, ten buvo įšventintas kunigu. Tada kartu su keliais kitais broliais išrinktas prisidėti prie misijos Vietname, kurį po varginančios kelionės pasiekė 1790 m. Su vietos dvasininkais, dvidešimt metų nemačiusiais nė vieno misi-onieriaus, pradėjo apaštalinį darbą ir tuo pačiu mokėsi šalies kal-bos. Netrukus paskirtas Vakarų Vietnamo apaštaliniu vikaru, o 1799 m. tapo vyskupu. Keturiasdešimt metų vadovavo misijoms, atstodamas tėvą jam patikėtiems žmonėms, kurie nuo 1833 m. patyrė ne vieną persekiojimų bangą. Suimtas, išstatytas minios už-gauliojimams, mirė uždarytas narve, neišsigynęs Kristaus.Viešpatie, tu pasirinkai Ignotą Klemensą, kad jis skelbtų nepri-lygstamą tavo meilės lobį; leisk, kad, jo užtariami, liktume ištiki-mi tam, ko moko Evangelija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *