Šventųjų pasaulis

Šv. Aurelijus Kartaginietis

388 m. į Afriką sugrįžęs Augustinas Kartaginoje susipažino su diakonu Aurelijum (m. apie 430), jiedu artimai susibičiulia-vo. Augustino dėka šiek tiek pažįstame Aurelijų, kurio gyvenimo aplinkybės mažai žinomos. Augustinas kalba apie didelę Aureli-jaus meilę artimui ir uolumą kovojant su pagonybės liekanomis apeigose, atliekamose ant kankinių kapų. Maždaug nuo 391 iki 430 m. Aurelijus buvo Kartaginos vyskupas – didelė, kartais sle-gianti atsakomybė. Ugdydamas tikinčiuosius įvedė psalmių giedo-jimą per Mišias, išmintingai tvarkėsi su įtampomis, kildavusiomis dėl kai kurių vienuolių, maldą laikiusių kilnesniu užsiėmimu, todėl atsisakydavusių dirbti, tarpusavio priešiškumo. Dalyvavo visuose Afrikoje vykusiuose Bažnyčios susirinkimuose, buvo vertinamas už išmintį ir tarpininkavimo talentą.Viešpatie, tu suteikei Aurelijui išminties, kurią jis panaudojo tar-naudamas jam patikėtiems žmonėms; leisk, kad vyskupai būtų dėmesingi savo tikinčiųjų poreikiams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *