Šventųjų pasaulis

ŠV. MORTA, MARIJA IR LOZORIUS

Betanijoje, Mortos, Marijos ir Lozoriaus namuose Viešpats Jė-zus patyrė šeimyniškumą ir bičiulystę, todėl Jono Evangelijoje tvir-tinama, kad Jėzus juos mylėjo. Morta jam rodė dosnų svetingumą, Marija dėmesingai klausėsi jo žodžių, o Lozorius išėjo iš kapo vos išgirdęs įsakymą To, kuris nugalėjo mirtį. Ilgą laiką Vakarų Bažnyčioje trūko aiškumo dėl Marijos tapatybės – ar tai Mari-ja Magdalietė, kuriai pasirodė prisikėlęs Kristus, ar Mortos sesuo nusidėjėlė, kuriai Viešpats atleido nuodėmes – todėl liepos 29 d. į Visuotinį Romos kalendorių buvo įrašyta tik šv. Morta. Tačiau naujausi tyrimai šią dilemą išsprendė. Popiežius Pranciškus 2021 metais praplėtė šio minėjimo pavadinimą. Nuo šiol minime šven-tuosius Mortą, Mariją ir Lozorių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *