šventųjų pasaulis

Šv. Švč. Sakramento Jėzaus Marija

Pirmoji Meksikos šventoji Marija (Maria Natividad Venegas de la Torre, 1868–1959), būdama devyniolikos, liko našlaitė, ją globojo teta. 1905 m., atlikusi šv. Ignaco Dvasines pratybas, įstojo į neseniai įkurtą Švč. Jėzaus Širdies dukterų, slaugiusių ligonius li-goninėse, draugiją. Pasižymėjo dideliu nuolankumu ir beribe mei-le, kurios sėmėsi iš Jėzaus Širdies. Draugija tapo vienuoline bend-ruomene (lot. Congregatio Sororum Filiarum Sacri Cordis Iesu), o 1921 m., per pirmuosius rinkimus, Marija buvo išrinkta jos vyresniąja. Ji parengė vienuolijos konstitucijas. 1929 m., pasi-baigus politiniam konfliktui, kartu su devyniomis seserimis davė amžinuosius vienuolinius įžadus ir tapo Švč. Sakramento Jėzaus Marija. Kelis kartus iš eilės perrinkta vyresniąja, 1954 m. šių pa-reigų atsisakė, kad atsidėtų maldai. Vis labiau silpo ir po kelerių metų mirė.Viešpatie, Marija tarnavo su meile, kurios sėmėsi iš meile trykš-tančios tavo širdies; tegul ji moko mus būti tavo akivaizdoje, kad būtume pamaitinti tavo meile.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *