Šventųjų pasaulis

ŠV. JONAS KAPESTRANAS, KUNIGAS

Šv. Jonas (1380–1456) gimė Abrucų regione (Italija). Jis jau buvo svarbus asmuo, žymus teisininkas ir pirmasis Perudžos teismo parei-gūnas, kai sulaukęs 30 metų apsivilko pranciškono abitą. Po nau-jokyno, kur tekdavo dideli pažeminimai, studijavo teologiją vado-vaujamas šv. Bernardino Sieniečio, kuris savo mokinį uždegė meile Jėzaus vardui. Apie 1425 m. Jonas Kapestranas buvo įšventintas į kunigus ir ėmė pamokslauti, keliaudamas po Italiją, visur sukelda-mas entuziazmą savo žodžiu ir stebuklais. Popiežiai įpareigodavo jį sunkioms misijoms tiek Europoje, tiek Šventojoje Žemėje. Paskuti-nius penkerius g yvenimo metus praleido kovodamas su husitų erezi-ja, lankėsi Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Bohemijoje ir Moravijoje. Žlugus Konstantinopoliui (1453 m.) ir Vengrijai atsidūrus turkų agresijos pavojuje, Jonas Kapestranas ėmėsi raginti kryžiaus žygiui ir šalia Janošo Huniadžio svariai prisidėjo prie Belgrado g ynybos (1456 m.). Po trijų mėnesių šv. Jonas nuovargio išsekintas mirė Ilo-ko (Kroatija) vienuolyne.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *