Šventųjų pasaulis

ŠV. TOMAS BEKETAS, VYSKUPAS, KANKINYS

Šv. Tomas (1118–1170) jaunas tapo kunigu ir uoliai bei veiks-mingai tarnavo Kenterberio arkivyskupijoje. Mirus arkivyskupui, karalius Henrikas II pasiekė, kad Tomas Beketas būtų išrinktas įpėdiniu, ir 1162 m. suteikė jam Anglijos primo titulą. Tomas labai rimtai žiūrėjo į savo kaip naujojo Kenterberio arkivyskupo misiją. Jis paliko pasaulietinį g yvenimą, kad visiškai pasišvęstų ganytojo pa-reigoms, pasiruošęs iki galo ginti Bažnyčios teises, kurias karalius no-rėjo uzurpuoti. Dėl kivirčų su dvaru šventasis buvo priverstas bėgti iš šalies ir apsig yveno Prancūzijoje, Pontinjy abatijoje (1164–1170), kur išgirdo vidinį kvietimą atsidėti evangeliniam g yvenimui. Sugrį-žus į Angliją, atsirado proga susitaikyti su karaliumi. Tačiau neilgai trukus Tomo buvimas ėmė slėgti karalių. Keturi Henriko II riteriai nusprendė „išvaduoti“ valdovą nuo įkyruolio. 1170 m. gruodžio 29 d. jie nužudė Tomą Beketą pačioje Kenterberio katedroje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *