Šventųjų pasaulis

ŠV. JONAS EUDAS, KUNIGAS

Jonas Eudas (1601–1680) gimė Normandijoje (Prancūzija). Po kelerių metų, praleistų Paryžiuje, kur buvo Beriulio ir Kondreno mo-kinys, sugrįžo į gimtąją Normandiją, ten stojo mokytis pas jėzuitus. 1623 m. įstojo į neseniai įkurtą Oratoriją, dalyvavo misijose, padėjo sergantiems maru. 1641 m. Jonas Eudas įkūrė Švč. Mergelės Mari-jos artimo meilės institutą, siekdamas pagelbėti prostitutėms, paskui 1643 m. įsteigė Jėzaus ir Marijos Draugiją (euditus), skirtą vadovauti seminarijoms, kurias Jonas Eudas pamažu steigė Kane, Kutanse, Lizjė, Ruane. Skelbdamas apie Jėzaus ir Marijos Širdyse slypinčius malonės lobius, jis suvokė, kad evangelizacijos sėkmės raktas – uolūs ir išsilavinę kunigai, galintys žodžiu ir g yvenimu, tikrai evangeline dvasia skelbti Gerąją Naujieną vargdieniams ir nusidėjėliams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *