Šventųjų pasaulis

Pal. Lauryna Harasymiv

Stalinas liepė panaikinti vienybėje su Roma esančią Rytų apeigų ka-talikų Bažnyčią Ukrainoje. Šv. Juozapo seserys savo veikla nepatiko režimui. Leokadija Harasymiv (Левкадія Іллівна Гарасимів, 1911–1952) įstojo į kongregaciją 1931 m. ir pasivadino seserimi Lau-ryna. Ji ruošė vaikus Pirmajai Komunijai, todėl 1950 m. balandį buvo KGB suimta. Jai tebuvo duota šiek tiek laiko atsisveikinti su seserimi Ana, kuri vėliau pasakojo: „Leokadija atėjo su mumis atsisveikinti ir paliko mums savo mažą maldaknygę tardama: „Kai jūsų sūnus eis Pirmosios Komunijos, perduokit ją jam.“ Kartu su savo bendruomenės vyresniąja seserimi Olimpija buvo ištremta į Charską (netoli Tomsko) Sibire. Kai susirgo džiova, kitos kalinės ėmė jos šalintis. Buvo nuo kitų atskirta, tačiau vis tiek turėjo dirbti nežmoniškomis sąlygomis. Ištikimai meldėsi, kol mirė, praėjus keliems mėnesiams po Olimpijos mirties.Lauryna pasirinko likti ištikima savo įžadams; Viešpatie, tegul jos užtariami pašvęstieji atlaiko g yvenime sutinkamus išban-dymus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *