Šventųjų pasaulis

Pal. Antanas Marija Švarcas

Antano Marijos Švarco (Anton Maria Schwartz, 1852–1929) šūkis galėtų būti panašus į šv. Pijaus X pontifikatą apibendrinantį šūkį: „Visa atnaujinti Kristuje!“ Toks buvo jo apaštalinės veiklos su jaunais Vienos darbininkais ir mokiniais, dėl sparčios industri-alizacijos atsidūrusiais varganoje padėtyje, variklis. 1875 m. tapęs kunigu, remdamasis savo mokymosi Juozapo Kalasanto moky-kloje patirtimi, įkūrė Šv. Juozapo Kalasanto krikščionių darbininkų kongregaciją – „pamaldžius darbininkus“, – kurie rūpinosi jaunais, dažnai dar vaikiško amžiaus darbininkais. Antanas dėjo pastangas, kad sekmadieniais nereikėtų dirbti, taip pat gynė profesines sąjun-gas ir darbo tvarkos nustatymą, dalyvaudavo streikuose. Stengėsi įgyvendinti Leono XIII encikliką Rerum novarum. Daugeliui atrodė, kad Antanas apaštalaudamas užsimojo per daug , tačiau jis pats niekuomet nenuleisdavo rankų.Viešpatie, tu įkvėpei Antanui Marijai troškimą rūpintis mokinių gerove; mokyk mus darbuotis dėl teisingesnės visuomenės.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *