Šventųjų pasaulis

ŠV. JUOZAPATAS, VYSKUPAS, KANKINYS

Gimęs apie 1580 m. stačiatikių Voluinės krašte, Vladimiro mieste (dab. Ukraina), Jonas Kuncevičius nuo pat vaikystės jautė troškimą vienytis su vienintele Visuotine, arba Katalikų, Bažnyčia. 1596 m. sudarius Brastos uniją dalis Lenkijos ir Lietuvos stačiati­kių prisijungė prie Romos ir įkūrė Graikų apeigų katalikų (unitų) Bažnyčią. 1604 m. Jonas įstojo į bazilijonų vienuolyną Vilniuje, vėliau tapo jo archimandritu Juozapatu. Šventasis pasižymėjo dorybingumu, teologijos išmanymu, iškalbingumu ir atsidavimu Romos Apaštalų Sostui. 1617 m. jis buvo įšventintas Polocko arkivyskupu ir atsiskleidė kaip uolus ganytojas: kasmet rengė si­nodus, lankė savo kunigus, buvo dėmesingas deramam liturgijos iš­kilmingumui ir rūpinosi savo ganomųjų tikėjimo ugdymu. Tačiau sėkmingai apaštalaudamas sukėlė kitų pavydą, buvo apšmeižtas, susilaukė grasinimų. Šv. Juozapatas ramiai laukė kankinystės. Jis buvo žiauriai nužudytas Vitebske 1623 m., vienos ganytojiškos vizitacijos metu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *