Evangelija šiandien

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kanaanietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsiliepė. 

Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama!“

Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis.“

Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“ 

Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams.“ 

O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo.“ 

Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai.“ Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. 

Tai Viešpaties žodis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *