Šventųjų pasaulis

ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS

Visa, ką mes žinome apie šv. Juozapą, užrašyta pirmuose Evan-gelijos pagal Matą ir Luką skyriuose. Šv. Juozapas yra „teisus vy-ras“ iš Dovydo giminės, Mergelės Marijos sutuoktinis, „ištikimas ir išmintingas tarnas“, Šventosios Šeimos galva; jis su tėviška meile globojo Jėzų. Dievas „šventojo Juozapo ištikimai globai patikėjo žmonijos atpirkimo daigus“ ir norėjo, kad šv. Juozapas toliau rūpintųsi Bažnyčia – Kristaus Kūnu, „su tėvišku atsidavimu tar-naudamas viengimiam Dievo Sūnui“. Kaip Marija, Jėzaus Moti-na, yra Bažnyčios Motina, taip ir Juozapas, Jėzaus globėjas, yra ir Bažnyčios globėjas.Popiežius Pranciškus visą Bažnyčią pakvietė šiemet švęsti šv. Juozapo metus, savo apaštališkajame laiške „Patris corde“ ragindamas tikinčiuosius sekti šv. Juozapo – teisingo vyro, rūpes-tingo tėvo, švelnaus, klusnaus, kūrybingo ir darbštaus žmogaus pavyzdžiu, artimo meilės darbais padėti žmonėms, prislėgtiems sunkumų, kamuojančių šiuolaikinį pasaulį, melsti jiems ir sau pa-tiems šv. Juozapo užtarimo. (Maldą į šv. Juozapą rasite p. 175.)Nuo šios dienos pradedami švęsti ir Šeimos metai, skirti labiau įsigilinti į apaštališkajame paraginime „Amoris laetitia“ pateiktą mokymą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *