Šventųjų pasaulis

ŠV. LIUDVIKAS MARIJA GRINJONAS MONFORIETIS, KUNIGAS

Šv. Liudvikas Marija Grinjonas Monforietis (1673–1716) 1700 m. tapo kunigu ir savo kunigišką gyvenimą paskyrė krikš­čionybei Prancūzijos vakaruose atgaivinti, pamokslaudamas liau­dies misijose. Šis neeilinis apaštalas savo žodžiu paskatino dauge­lio grįžimą prie Dievo. Tačiau jam nepavyko išvengti priešiškumo ir šmeižtų. Būdamas didžiai pamaldus Mergelei Marijai, įsteigė Marijos draugijos misionierių kongregaciją (monforiečius) ir Iš­minties dukterų kongregaciją, kurios tęsia jo veiklą ir plačiai sklei­džia jo „Traktatą apie tobulą pamaldumą Švč. Mergelei Marijai“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *