Šventųjų pasaulis

Šv. Jonas Rigbis

„Kaip gyvas, nesu girdėjęs geresnės naujienos!“ – sušuko Jonas Rigbis (John Rigby, 1570–1600), išgirdęs jam paskelbtą mirties nuosprendį. Aristokrato iš Lankasterio sūnus Jonas buvo angliko-nas, tačiau, susipažinęs su pranciškonu šv. Jonu Džounsu (John Jones), ėmė linkti prie Katalikų Bažnyčios. Pasiųstas nagrinėti nepaklusnumu apkaltintos našlės bylos, buvo apklaustas dėl jo paties įsitikinimų. Jis prisipažino jau trejus metus nedalyvavęs jo-kiame anglikonų susirinkime. Surakintas grandinėmis nugaben-tas į Londono Niugeito kalėjimą. Du kartus jam buvo pasiūlyta išsižadėti savo paklydimo, tačiau jis šį pasiūlymą griežčiausiai atmetė. Prieš egzekuciją budeliui ramiai pasakęs: „Aš atleidžiu ir tau, ir visiems, prisidėjusiems prie mano mirties.“ Kaip ir dauge-liui kitų kankinių, jam buvo įvykdyta žiauri mirties bausmė pagal ano meto įstatymus.Viešpatie, tu apreiškei savo šviesą šventajam Jonui ir leidai jam liudyti tavo gailestingą meilę; mokyk mus atleisti savo skriaudi-kams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *