Šventųjų pasaulis

ŠV. JONAS FIŠERIS, VYSKUPAS, IR TOMAS MORAS, KANKINIAI

Jonas Fišeris (John Fisher, 1469–1535) studijavo Kembridže, tapo šio universiteto kancleriu. 1504 m. paskirtas Ročesterio vys-kupu, pasižymėjo nusižeminimu, meile vargšams ir karšta malda. Tomas Moras (Thomas More, 1478–1535) išsilavinimą gavo Oksforde, studijavo teisę. Mirus pirmajai žmonai vedė antrą kar-tą, buvo puikus vyras, atsidavęs šeimos tėvas, švelnus ir meilus, pa-vyzdingas auklėtojas. 1516 m. išleido garsiąją „Utopiją“. 1524 m. karalius Henrikas VIII pasirinko Tomą kancleriu. Tačiau nepri-tardamas karaliaus skyryboms Tomas atsisakė savo pareigų. Fišeris ir Moras drauge atsisakė pripažinti dvasinę karaliaus viršenybę Anglijos Bažnyčiai. Neseniai paskirtam kardinolu Jonui Fišeriui 1535 m. birželio 22 d. Londone buvo nukirsta galva, o Tomas tokiu pat būdu nužudytas liepos 6 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *