Šventųjų pasaulis

ŠVENTIEJI PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI

Simonas, Jonos sūnus ir Andriejaus brolis, yra mokinys, turėjęs privilegiją pirmasis išpažinti Kristaus dievystę: „Tu esi gyvojo Die-vo Sūnus“, – atsakė jis Jėzui, kuris tuomet davė jam Petro vardą ir padarė jį savo Bažnyčios pamatu. Paulius, atsivertęs ant Damasko kelio, su dar didesniu uolumu skelbė pagonims nukryžiuotąjį Jėzų Kristų, nei prieš tai persekiojo krikščionis. Jėzaus Kristaus Evange-lijos meilė nuvedė juodu į Romą, kur abu iškentė kankinystę im-peratoriaus Nerono laikais. Petras, pasak tradicijos, 64 m. buvo nukryžiuotas žemyn galva, o Pauliui 67 m. nukirsta galva. Romos Bažnyčia savo kulte niekada jų neišskyrė. Šv. Petrui ir Pauliui skirta bendra šventė birželio 29 d. Tačiau ši diena švenčiama ne tik Romoje, bet ir visoje Bažnyčioje, kuri augo palaistyta šių dviejų apaštalų krauju. Jie abu, kaip tikri pasaulio žibintai, skirtingais keliais telkė vieną Kristaus šeimyną, kol juos abu sujungė vienas kankinystės vainikas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *