Šventųjų pasaulis

Šv. Andriejus de Soveralis ir Dominykas Karvaljas

San Visentėje, pietryčių Brazilijoje, San Paulo valstijoje gimęs Andriejus (André de Soveral, apie 1572–1645) įstojo į Baijos jėzuitų naujokyną, ten išmoko indėnų kalbos. Paskui buvo pa-skirtas į Olindos kolegiją, svarbų misionierystės centrą. 1607 m. jis paliko Jėzaus Draugiją ir tapo dieceziniu kunigu, paskirtas Kunjau (Cunhaú) parapijos klebonu Šiaurės Rio Grandės valsti-joje. Tačiau 1630 m. kraštas atsidūrė olandų kalvinistų rankose. 1645 m. liepos 16 d., kai parapijiečiai kartu su tėvu Soveraliu šventė Mišias, olandų kareiviai, lydimi papirktų indėnų, įsiveržė į bažnyčią. Tėvas Andriejus pertraukė šventimą ir paragino tikin-čiuosius ruoštis mirčiai, prašant nuodėmių atleidimo. Po siaubin-gų skerdynių atpažintas vienintelio Dominyko Karvaljo (Domin-gos Carvalho) kūnas.Viešpatie, tave mylėdami Andriejus ir Dominykas narsiai pasiti-ko mirtį; tegul jų pralietas kraujas tampa krikščionių sėkla pla-čiojoje Brazilijoje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *