Šventųjų pasaulis

ŠV. IGNACAS LOJOLA, KUNIGAS

Šv. Ignacas (1491–1556) gimė Ispanijos šiaurėje ir iki trisde-šimties metų gyveno kaip dauguma žmonių, „atsidavęs pasaulio tuštybėms, stipriai trokšdamas garbės“. Tačiau sužeistas per Pam-plonos apgultį 1521 m. atsivertė. Kiek pagyvenęs kaip atsiskyrė-lis Manrezoje, keliavo po pasaulį kaip Dievo piligrimas, vėliau studijavo Ispanijos ir Paryžiaus universitetuose. 1540 m. Romo-je popiežius patvirtino šv. Ignaco ir jo bičiulių būrelio – Jėzaus Draugijos – įkūrimą. 1541 m. šv. Ignacas išrinktas jos generolu. Jo „Dvasinės pratybos“ atspindi didelę patirtį, kurią jis panaudojo tarnaudamas Katalikų Bažnyčios reformai, misijų sklaidai ir jau-nuomenės švietimui, „didesnei Dievo garbei“. Karštai mylėdamas mūsų Viešpatį Jėzų jis buvo besąlygiškai ištikimas Bažnyčiai ir popiežiui. Kai 1556 m. šv. Ignacas mirė Romoje, Jėzaus Draugija jau turėjo daugiau kaip tūkstantį narių, daugiau kaip šimtą namų ir kolegijų vienuolikoje provincijų įvairiose šalyse.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *