Šventųjų pasaulis

Šv. Jonas Berchmansas

Brabante, Disto mieste (dab. Belgija) dirbusio odininko ir bat-siuvio sūnus Jonas ( Jan Berchmans, 1599–1621) nuo 7 metų amžiaus kasdien patarnaudavo bent keliose Mišiose ir nuo ma-žumės troško tapti kunigu. Išvykęs į Mecheleną pažino jėzuitų gyvenimą. Tada nusprendė įstoti į Jėzaus Draugiją, kurioje, gy-vendamas maldos ir griežtos askezės gyvenimą, sugebėjo pelnyti ir „linksmo šventojo“ pravardę. Jonui puikiai sekėsi mokslai, tad po noviciato išvyko į Romą užbaigti filosofijos studijų. Stropiai regulų besilaikančio vienuolio meilumas ir charakterio švelnu-mas neliko nepastebėtas ir neįvertintas. Puikiai išlaikęs baigia-muosius egzaminus, visų nuostabai, sunkiai susirgo. Prieš mirtį paėmė į rankas savo rožinį, kryžių, jėzuitų konstitucijas ir šypso-damasis tarė: „Tai yra trys man brangiausi dalykai.“Viešpatie, tau neprireikė daugelio metų, kad galėtum Jone nu-veikti savo meilės darbą; teužtaria jis tuos jėzuitus, kuriems sunkiai sekasi eiti džiaugsmo keliu

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *