Šventųjų pasaulis

Šv. Jėzaus Teresė Žornet Ibars

Katalonė, ūkininkų dukra Teresė (Teresa Jornet i Ibars, 1843–1897) iš pradžių įgijo mokytojos diplomą. Jos dėdė, basasis kar-melitas, nesėkmingai bandė nukreipti Teresę į vienuolinį gyveni-mą. 1872 m., kitam kunigui patarus, ji prisidėjo steigiant apleistų senolių prieglaudą. Paskui, kai Teresė kartu su kitomis jaunomis moterimis įkūrė naują – Apleistų senolių mažųjų seserų – vie-nuoliją (lot. Congregatio Parvarum Sororum Senium Derelictorum), visoje Ispanijoje vienas po kito duris atvėrė net 58 senelių namai. Finansiniais klausimais rūpinosi Dievo Apvaizda: „Kuo daugiau vargšų, tuo daugiau geradarių“, – juokaudama sakė sesuo Jėzaus Teresė. Jos nenuilstamos veiklos centre buvo pats Dievas, myli-mas ir sutinkamas labiausiai skurstančiųjų, senolių, asmenyje. Jos žinia galingai nuskamba šių dienų pasaulyje, nepajėgiančiame suteikti deramos vietos senoliams.Teresė rūpinosi senoliais, pernelyg dažnai apleistais savo arti-mųjų; Viešpatie, parodyk mums, kaip padėti mūsų aplinkoje g yvenantiems senoliams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *