Šventųjų pasaulis

Šv. Aloyzas Marija Palacolas

Visas Aloyzo Marijos (Luigi Maria Palazzolo, 1827–1886) gyvenimas prabėgo Bergame, Šiaurės Italijoje. 1850 m. įšventintas kunigu. Kadangi vyskupija turėjo pakankamai dvasininkų, galėjo pats pasirinkti savo tarnystės vietą. Intuityviai linkdamas prie pa-čių vargingiausiųjų, nukreipė savo žingsnius į skurdų priemiesčio rajoną ir, kaip Jonas Boskas, ėmė rūpintis jaunimu. Našlaičiams perleido iš motinos paveldėtą namą ir įkūrė jų ugdymu besirūpi-nančių brolių bendruomenę. 1869 m., rūpindamasis mergaitėmis, kartu su Terese Gabrieli (Teresa Gabrieli) įkūrė Vargšų seserų institutą (lot. Institutum Sororum Paupercularum). Aloyzas Marija, kaip ir jaunuoliai, kuriuos jis ištraukdavo iš gatvės, gyve-no didžiausiame nepritekliuje. Savo bendradarbiams patarė būti nuolankiems, kadangi tik nuolankumas leidžia vargšams pasijusti „laukiamiems ir mylimiems“.Viešpatie, tu Aloyzo Marijos širdį uždegei didžiule meile varg-šams; leisk, kad stiprėtų mūsų atjauta ir neatstumtume nė vieno, kuriam mūsų reikia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *